อะลูมิเนียมโปรไฟล์ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

Gold Gear Aluminium Frame อะลูมิเนียมเฟรม

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (Aluminium Profile) หรืออะลูมิเนียมเฟรม (Aluminium Frame) คือโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ขึ้นรูปเป็นแท่งยาว มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากโลหะทั่วไปอย่างเหล็ก และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างพื้นผิวที่มันเงาสะท้อนแสง แข็งแรง น้ำหนักเบา

  ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้อะลูมิเนียมโปรไฟล์มีลักษณะเด่น เช่น ความแข็งแรง น้ำหนักที่เบาแต่รองรับน้ำหนักของชิ้นงานได้สูง และไม่เป็นสนิมง่าย ผู้คนจึงเริ่มยมนำวัสดุอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาใช้งานแทนที่โลหะอื่นๆ(อย่างเช่นเหล็ก) เพราะสามารถประหยัดทรัพยากรและประหยัดทุนได้มากขึ้น   อะลูมิเนียมโปรไฟล์นับว่าเป็นโลหะพิเศษ ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ นิยมนำมาใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรมยานยนตร์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สิ่งก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์, งานสถาปัตยกรรม และ Exhibition boot เป็นต้น